tiistai 3. syyskuuta 2013

Hallan laivat

Halla Osakeyhtiön laivat poikkeavat ainakin parilla tavalla muiden höyrysahojen aluksista. Ensiksikin niistä moni oli sijoitettu sisävesille eivätkä ne kai koskaan käyneet kotikaupungissaan ja toiseksi niitä ei vuokrattu yhtä aktiivisesti ulkopuolisten huviajoihin. Kyllä niillä joitakin reissuja tehtiin, varsinkin oman henkilökunnan käytössä. 
Lisäksi Hallan saari oli, varsinkin sahaustoiminnan alkuaikoina, selvästi muita Kotkan teollisuusyhteiskuntia eristyneempi muusta kaupungista eikä sen tapahtumista paljoakaan lehdissä kirjoiteltu. Useinkaan yhtiön numeroituja Halla-nimisiä hinaajia ei mainittu uutisissa numeronsa kanssa, lehdessä mainittiin vain Halla-laiva. Niinpä niistä ei ole samalla lailla tietojakaan.


Halla

Numeroton Halla-laiva tuli yhtiön käyttöön jo vuonna 1873 ja oli ajossa vajaan kaksikymmentä vuotta.
Alus mainitaan ensimmäisen kerran Kotka Notis&Annonsblad-lehdessä 22.9.1883 uutisessa monipäiväisestä koillismyrskystä, joka heitteli proomuja ja pieniä veneitä pitkin rantoja.
Halla oli pelastamassa rantaan ajautunutta proomua, kun se itse ajautui maihin. Sieltä sen pelasti Hietasen sahan höyryvene Alli.

Sama lehti kertoo uutisessaan 25.9.1886, kuinka Haimelinin veljekset lähtivät kipparoimillan hinaajilla Halla ja Selma (Ahlqvist) etsimään haaksirikkoutuneen jaalan miehistöä.

Kotkan Sanomat 10.9.1890 kertoo Keino-opillisen yhdistyksen pitäneen kokoustaan Kotkassa ja tehneen matkan Langinkoskelle. "Höyrylaiwat 'Halla' ja 'Karhula' oliwat koko päiwäksi määrätyt yhdistyksen käytettäwiksi."

Kotkan Sanomat 15.8.1891: "Huwimatkan Haapasaareen teki Hallan raittiusseura toissa sunnuntaina. Tehtaan puolesta saatiin laiwa. Torwisoittokunta oli mukana. Matka oli erittäin hauska."

Kotka Notis&Annonsblad 12.4.1894: "Jäät ovat tulleet huonommaksi. Rännejä on sahattu Hallasta ja Hietasesta ja höyryvene Halla on jo tehnyt matkoja kaupunkiin."

Kotkan Sanomat 4.12.1894: tulossa Kyminsuu/Halla...


Halla II

Kotka Nyheter 7.5.1910: "Matkan Pyhtäälle tekee Kotkan vapaalähetysseurakunta toisena helluntaipäivänä. Laiva (Halla II tai III) lähtee satamasta Seurahuoneen alapuolelta 8.30."


Alku

Kotka Notis- och Annonsblad 12.4.1890: "Merenkulun täällä avasi 9. huhtikuuta Murtaja, joka tulliesimies Lundqvistin komennossa ajoi satamaan kyseisenä päivänä puoli kahdeksan aamulla...Alueen omista höyryveneistä vain pieni 'Alku' on viikolla ollut liikkeellä."

Kotka Nyheter 1.5.1900: "Merenkulku on tavalla tai toisella alkanut täälläpäin kun ränni on nyttemmin sahattu Hallaan ja höyryvene Alku on aloittanut välittämään liikennettä kaupungin ja saaren välillä."

Kotkan Sanomat 25.8.1891: 


Sirius (1)

Kotka Notis&Annonsblad 10.12.1887: "Höyrylaivakauppa. Kotkan Tiilitehdas osakeyhtiö (omistaja Halla osakeyhtiö, PT) on hankkinut Rosenius & Sesemanin konkurssiperästä Viipurista hinaajahöyrylaivan Sirius, jota on aikaisemmin käytetty Saimaan vesissä."

Kotkan Sanomat 3.7.1897: "Kiitettäwää huomiota osotti yleiselle raittiuskokoukselle Hallan osakeyhtiö, joka retkeä warten Suursaarelle tarjosi höyrynsä 'Siriuksen' ilmaiseksi käytettäwäksi wiime tiistaina."

Poiketen Hallan käytännöstä teki Sirius-laiva useita huviretkiä seuraavina kesinä.

Kotka Nyheter 27.7.1901: "Haveriin joutunut proomu. Kun Hallan höyrylaiva Siriuksen olisi viikon alussa pitänyt kuljettaa joitakin tiilillä lastattuja proomuja Vehkaluodon luona olevan salmen läpi, törmäsi raskaasti lastattu tiiliproomu vedenalaiseen kiveen ja sai pahan vuodon. Paikalle kutsutun höyrylaiva Jumalniemen avulla onnistui sen hinata haveriproomun takaisin Hallaan."

Teknisiä tietoja
Rakennettu 1873 Englannissa, uusittu 1892
Pituus 25,08 x leveys 4,10 x syväys 2,68 m
Höyrykone 35 eff hv
51,04 brt, 29,51 nrt
Päällikkönä 1892 mainitaan R. Haimelin
Ennen tuntemattoman rakennusvuoden lähde Finlands Sjöfartskalender 1875 & 1876 (Painettu Hämeenlinnassa 1875)


Halla I

Etelä-Suomi 26.4.1904: "Höyrywene Halla I mursi eilen kulkureitin Hallasta kaupungin laituriin, joten 'laiwaliikkeen' siis woi sanoa alkaneeksi satamassamme."


Jumalniemi (Entinen Ellen)

Kotkan Sanomat 17.11.1896 "Jumalniemen höyrysahan Kotkassa on kauppaneuwos Ahlqwist myynyt Hallan osakeyhtiölle 145,000 markasta. Sahan alueesta oli ennen myyntiä erotettu maakaistale Kymin uittoyhdistykselle. Ostajat wielä ostiwat 'Ellen'-nimisen höyryweneen 10,000 markasta."

Kotkan Uutiset 4.5.1899: "Höyryweneliikettä wälitetään jo Hallan saaren ja kaupungin sataman wälillä. Kun jää tuli niin huonoksi, ettei sitä enää käynyt kulkeminen on Hallan osakeyhtiö teettänyt wäylän jäähän, jota myöten höyrywene 'Jumalniemi' wälittää liikettä kaupunkiin."


Halla III

Kotka Nyheter 8.8.1908:Etelä-Suomi 29.4.1905 :"Laiwaliike. Höyrywene Halla III on sahattua wäylää pitkin jo pari päiwää kulkenut kaupungin ja Hallan wäliä. Neljätoista laiwaa kuuluu ulkona odottawan kaupunkiin pääsyä ja aukaisi höyrylaiwa 'Luppi' eilen kulkuväylän satamaan. Sulaa wettä on jo Rankkiin asti."

Alus oli rakennettu 1871 Hampurissa ja sen aikaisempi nimi oli Thekla.

Teknisiä tietoja:
Rakennettu 1871 Hampurissa
Pituus 15,46 x leveys 4,55 metriä
Koneteho 75 hv
Nopeus 8,5 solmua
(Lähde: Kymin Osakeyhtiön alustiedostot/Timo Lehmunen)


Thekla

Kotkan Sanomat 22.8.1899: "Thekla, Hallan höyrywene, ajoi muutama päiwä sitte matkallaan Wiipuriin päin karille ja upposi. Laiwa on kuitenkin saatu ylös ja tulee uudestaan kuntoon asetettawaksi."

Tämä alus sai myöhemmin nimen Halla III


Sirius (2)

Etelä-Suomi 20.5.1905: "Kaksi uutta höyrywenettä walmistuu hetimiten Kotkan Rautaosakeyhtiön konepajasta. Toinen höyryweneistä 'Sirius' (50 hewosw.) on miltei walmis ja toinen, 'Saksala' (75 hewosw.) lasketaan sekin pian wesille. Molemmat alukset kuuluwat Halla osakeyhtiölle ja jää 'Sirius' Kotkaan ja 'Saksala' wiedään Saimaan wesille." 

Alus sai myöhemmin nimekseen Halla VII


Halla IV

Kotka Nyheter 1.5.1909: "Merenkulku on alkanut kaupungin ja Hallan välillä, höyrylaiva Halla IV  saapui viime keskiviikkona kaupunkiin jäähän sahattua ränniä myöten."


Halla VII

Eteenpäin 29.4.1909: "Eilen kulki ensimmäisen kerran Halla VII Hallasta Kotkaan. Laivaliike voidaan siis pitää jo alkaneena."


Halla XVII

Eteenpäin 16.7.1910: "Huvimatkan Suursaareen toimii Hallan Selluloosatehtaan a.o. lauantaina 16 p. heinäk. 1910 höyrylaivalla Halla XVII. Lähtö Karhunsaareen laiturista klo 10 ip. Lippuja saatavana vielä laivarannasta ja maksavat 1 mk. HUOM! Juopot älkööt vaivatko itseään, sillä heitä ei oteta mukaan."


Halla XVIII

Etelä-Suomi 19.8.1911: "Karilleajo Kiwisalmessa. Keskiwiikon iltapäiwällä kun Kymistä sokeritehtaan rakenteelle oltiin hinaamassa tiililotjaa, tarttuikin se Kiwisalmessa, Hovinsaaren ja entisen 'Wanhan sahan' wälissä olewalle kiwelle. Pieni hinaaja-aluskin 'Halla XVIII' painui wauhtinsa takia matalalle, päästen kuitenkin pois ja ryhtyen lotjaa irroittamaan, onnistumatta siinä kuitenkaan, parin tunnin ponnistuksista huolimatta. M.m. paksu hinausköysi kimposi nykiessä poikki. Illemmalla saatiin lotja kuitenkin wäylästä pois."

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti